Telefon: 506 990 571 - Mail info@ge24.pl

III Okrągły Stół Energetyczny w Warszawie 27 czerwca 2018 r.

Jak informuje PTPiREE w dniu 27 czerwca br. w warszawskim hotelu Novotel odbędzie się III Okrągły Stół Energetyczny.

Udział w nim zapowiedział Minister Energii Krzysztof Tchórzewski oraz były minister w rządach Mazowieckiego i Buzka – Tadeusz Syryjczyk, dziś ekspert i partner Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.

Program przewiduje referaty i dyskusje w 3 blokach programowych:

Blok programowy I: Przyszłość rynku energii w Polsce i Unii Europejskiej

KEYNOTE ADDRESS: Gert-Jan Koopman, Zastępca Dyrektora Generalnego DG Competition

09:50 DEBATA STRATEGICZNA: Przyszłość rynku energii a pomoc publiczna w sektorze energii

Efekt zachęty stwarzany przez pomoc publiczną
Identyfikacja niedoskonałości rynku i wystąpienie potrzeby interwencji państwa
Zachęta do inwestowania w niskoemisyjne moce wytwórcze
Pomoc publiczna na zapewnienie wystarczalności mocy wytwórczych
Pomoc publiczna na energię ze źródeł odnawialnych
Pomoc publiczna dla kogeneracyjnych projektów inwestycyjnych

Uczestnicy:

Bogusław Białowąs, Prezes Zarządu, BOŚ Bank S.A.
Gert-Jan Koopman, Zastępca Dyrektora Generalnego DG Competition
Tadeusz Syryjczyk, Partner, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii
Piotr Woźniak, Prezes Zarządu, PGNiG

Moderator: Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią

11:00 WYSTĄPIENIE EKSPERCKIE: Morska energetyka wiatrowa i inne odnawialne źródła szansą na czystą i innowacyjną energię?

Paweł Przybylski, Prezes Zarządu, Siemens Gamesa Renewable Energy Sp. z o.o.

11:25 PRZERWA KAWOWA

Blok programowy II: Mobilność zeroemisyjna

12:00 WYSTĄPIENIE EKSPERCKIE: Kiedy wodór stanie się paliwem teraźniejszości?

dr Bogusław Bławat, Dyrektor, Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badań

DEBATA: Elektromobilność i paliwa alternatywne w transporcie – wyzwanie na dziś czy na przyszłość?

Mobilność zeroemisyjna jako realny cel

Czy elektromobilność może być rentowna dla energetyki?
Elektromobilność wyzwaniem dla sieci energetycznych?
Modele biznesowe związane z elektromobilnością
Elektromobilność a sektor ICT
Wodór i inne paliwa alternatywne a tradycyjny rynek paliw
Światowe doświadczenia w elektromobilności i w paliwach alternatywnych

Uczestnicy:

Jarosław Broda, Członek Zarządu, Tauron PE*
Adrian Furgalski, Wiceprezes, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
Mateusz Kędzierski, Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii, Ministerstwo Energii
Piotr Kociński, Wiceprezes Zarządu, Lotos Lab
Bartłomiej Kras, Wiceprezes Impact Clean Power Technology
Witold Słowik, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju*
Wojciech Szymalski, Prezes, Instytut na rzecz Ekorozwoju
Piotr Zaremba, Prezes Zarządu, ElectroMobility Poland
Moderator: Tomasz Dominiak, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

13:25 Lunch dla gości VIP/Przerwa kawowa

Blok programowy III: Program polskiej energetyki jądrowej

14:15 DEBATA: Program polskiej energetyki jądrowej

Jak skutecznie przeprowadzić proces inwestycyjny
Szanse i zagrożenie związane z energią jądrową
Elektrownia jądrowa a jakość powietrza w Polsce
Jak sfinansować inwestycję energetyczną tej skali
Zaangażowanie polskich firm w krajową elektrownię jądrową

Uczestnicy:

Przemysław Janiszewski, Wiceprezes Zarządu, Polimex Mostostal
Piotr Piela, Partner Zarządzający Działem, EY Polska
Tadeusz Skobel, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
Prof. Andrzej Strupczewski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Przedstawiciel, Polska Grupa Energetyczna*
Moderator: Jędrzej Puzyński, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

15:15 Zakończenie konferencji

źródło: komunikat prasowy PTPiREE

O admin

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Możesz także użyć tagów HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>