Telefon: 506 990 571 - Mail info@ge24.pl

PSE w gronie liderów Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2018!

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zdobyły 3. miejsce w kategorii PALIWA, ENERGETYKA, WYDOBYCIE oraz 7. w klasyfikacji generalnej w XII Rankingu Odpowiedzialnych Firm (ROF) zorganizowanym w tym roku przez Koźmiński Business Hub.

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes są kluczowymi elementami wizji i misji Polskich Sieci Elektroenergetycznych oraz wytyczają kierunki i cele we wdrożonej, realizowanej i doskonalonej strategii biznesowej.

PSE prowadzą strategiczny CSR, który przejawia w bezpośrednim uwzględnieniu koncepcji zrównoważonego rozwoju w strategii biznesowej, wypracowanym modelu tworzenia wartości spółki, przyjętych strukturach do wdrażania i zarządzania procesami w organizacji, a także sukcesywnie doskonalonym systemie raportowania z uwzględnieniem mierzenia wpływu.

Bardzo cieszymy się z tak wysokiej lokaty w tym prestiżowym rankingu, zwłaszcza że pierwszy raz wzięliśmy w nim udział – podkreśla Ada Konczalska, Dyrektor Departamentu Komunikacji PSE. Zdobyte wyróżnienie jest wyrazem uznania dla naszego modelowego podejścia do CSR i potwierdza pozycję Operatora Systemu Przesyłowego w elitarnym gronie liderów zrównoważonego rozwoju w Polsce – dodaje Małgorzata Jachimowska-Noworyta, Pełnomocnik Zarządu ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Rozstrzygnięcie Rankingu Odpowiedzialnych Firm miało miejsce 15 czerwca br. Ocenianych było 70 największych organizacji podejmujących i realizujących odpowiedzialne działania wg najwyższych standardów.

Wśród kategorii podlegających ocenie w Rankingu Odpowiedzialnych Firm znalazły się: odpowiedzialne prowadzenie biznesu, polityka zrównoważonego rozwoju, zarządzanie pozytywnym wpływem oraz wybrane wskaźniki odpowiedzialności. Podstawą do stworzenia zestawień Rankingu Odpowiedzialnych Firm była ankieta, którą firmy wypełniły zgodnie z zasadami należytej staranności i etyki zawodowej. Rankingowi towarzyszą zestawienia branżowe, analizy wyników, komentarze ekspertów, opis metodologii, artykuły związane z tematyką CSR, studia przypadków, w tym informacje o firmach, które zajmują czołowe miejsca w Rankingu, bądź w inny sposób wyróżnią się osiągnięciami w zakresie odpowiedzialności biznesu.

źródło: komunikat prasowy PSE S.A.

O admin

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Możesz także użyć tagów HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>