Telefon: 506 990 571 - Mail info@ge24.pl

Ministerstwo Energii zaprasza do konsultacji dot. stacji ładowania

Ministerstwo Energii skierowało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji.

Projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317). Projekt rozporządzenia został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych dotyczącego projektów rozporządzeń Ministra Energii w 2018 r. pod numerem 83.1.18.

Projekt rozporządzenia określa szczegółowe wymagania techniczne w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji ładowania oraz punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego. Ponadto, projekt rozporządzenia zawiera przepisy dotyczące badań technicznych ww. instalacji przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji oraz na stronie BIP Ministerstwa Energii. Uwagi można zgłaszać do 3 sierpnia 2018 r. na adres e-mail: jolanta.pienkowska@me.gov.pl

źródło: komunikat prasowy Ministerstwa Energii

O admin

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Możesz także użyć tagów HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>