Telefon: 506 990 571 - Mail info@ge24.pl

Wyniki Grupy Enea za I półrocze 2018 r. zgodne z oczekiwaniami

Grupa Enea w I półroczu 2018 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży netto na poziomie 6 040 mln zł, wartość EBITDA wyniosła 1 304 mln zł, a zysk netto 462 mln zł – wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez spółkę. Wyniki Grupy Enea za I półrocze 2018 r. są zgodne z oczekiwaniami.

Z szacunkowych danych za okres styczeń-czerwiec 2018 r. wynika, że najwyższa EBITDA 580 mln zł zrealizowana została w obszarze dystrybucji. Dla obszaru wytwarzania wyniosła ona 437 mln zł, a dla obrotu 29 mln zł. Obszar wydobycia wypracował natomiast EBITDA na poziomie 274 mln zł. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 431 mln zł.

– Wstępne wyniki za I półrocze 2018 r. są zbieżne z naszymi przewidywaniami na poziomie skonsolidowanym, a w niektórych aspektach przekraczają je. Znajduje w nich odbicie dynamika zmian zachodzących w otoczeniu poszczególnych obszarów Grupy Enea, którą trwale stabilizuje działalność regulowana – powiedział Piotr Olejniczak, wiceprezes Enei ds. finansowych.

Enea odnotowała wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych – na koniec I półrocza wolumen sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniósł 10,654 TWh. W okresie styczeń-czerwiec wzrósł również wolumen sprzedaży usług dystrybucji odbiorcom końcowym – na koniec czerwca wolumen wyniósł 10,047 TWh. Grupa Enea w I półroczu wyprodukowała 13,981 TWh energii elektrycznej i wydobyła 4,52 mln ton węgla.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym Grupy Kapitałowej Enea za I półrocze 2018 roku, którego publikację zaplanowano na 13 września 2018 roku.

źródło: komunikat prasowy Grupy Enea S.A.

O admin

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Możesz także użyć tagów HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>