Telefon: 506 990 571 - Mail info@ge24.pl

Odnawialne Źródła Energii

Odnawialne źródła energii są dziś tematem numer jeden w energetyce. Są one ekologiczne, nie powodujące emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Są po prostu dla nas zdrowe.
Najważniejsze źródła odnawialne to:

  • fotowoltaika,
  • elektrownie wiatrowe,
  • elektrownie wodne,
  • biopaliwa (głównie biomasa)

Energia ze źródeł odnawialnych jest z każdym rokiem coraz wydajniejsza i coraz tańsza. Już dziś jest w stanie wypełnić luki w produkcji energii elektrycznej a w ciągu kilku najbliższych lat stać się najważniejszym źródłem energii elektrycznej. Wraz z rozwojem elektromobilności rola OZE będzie rosła.

Coraz więcej miast i gmin wytycza sobie projekty uzyskania niezależności energetycznej poprzez budowę własnych lokalnych źródeł energii. W tych działaniach wspiera ich zarówno rząd poprzez swoje fundusze i urzędy, ale także agendy unijne w postaci dofinansowań przeznaczonych na te cele. Dużą rolę w tym procesie będą odgrywać magazyny energii oraz wirtualne elektrownie.

Wirtualne elektrownie nie będą wymagały znacznych nakładów na utrzymywanie linii przesyłowych ponieważ będą obejmować przydomowe i komercyjne instalacje OZE, które w przypadku zwiększonego popytu na prąd elektryczny będą pobierać zasilanie z rozproszonych instalacji OZE na terenie lokalnym, nadwyżki z kolei będą przekazywane do magazynów energii, które zgromadzą nadmiar do zagospodarowania w momencie braku zasilania lub w przypadku nadmiernego zapotrzebowania.

Nie ulega wątpliwości, że ten kierunek ma przyszłość tym bardziej, że aktualnie wielkie obawy budzi zanieczyszczenie powietrza, które w wielu regionach kraju przekracza wszelkie dopuszczalne normy, szczególnie w okresie zwiększonego zużycia energii na cele grzewcze. OZE mogą spowodować, że zanieczyszczenie powietrza przestanie mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzkie. Większość społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy jak niebezpieczne jest oddychanie zanieczyszczonym powietrzem. Co roku umiera w Polsce ok. 45.000 osób z tego właśnie powodu.

Chcemy także pokazać Wam jak bardzo to sytuacja niebezpieczna dla społeczeństwa. W Polsce jest wiele uzdrowisk, w których powietrze nie jest rewelacyjne. Zamiast leczyć choroby z którymi chorzy przyjeżdżają do uzdrowisk otrzymują w nich dawkę zanieczyszczeń, które nie tylko utrudniają wyleczenie, lecz wręcz stają się bezpośrednim zagrożeniem dla ich już osłabionego zdrowia i życia. Instalując czujniki zanieczyszczeń powietrza będziemy je monitorować na bieżąco i publikować na specjalnej mapie umieszczonej na specjalnej stronie internetowej www.ratujmyuzdrowiska.pl.

Wiele osób uważa, że zapotrzebowanie na energię elektryczną może być z powodzeniem uzupełnione przez elektrownię jądrową, której budowy domaga się minister energii. Uważamy, że jest to rozwiązanie błędne z kilku powodów. Po pierwsze ogromny koszt budowy elektrowni zakładany na ok. 70 miliardów złotych z pewnością będzie wyższy. Po drugie odpady radioaktywne wymagają drogiej i specjalistycznej utylizacji. Brak składowiska odpadów radioaktywnych w Polsce. Rozkładają się one tysiące lat będąc stałym zagrożeniem dla środowiska i ludzi. Po trzecie nie można wykluczyć ewentualnej awarii, która mogłaby spowodować skażenie środowiska na ogromną skalę jak to miało miejsce kilka lat temu w elektrowni Fukushima czy kiedyś w ukraińskiej elektrowni atomowej w Czernobylu. Kolejnym zagrożeniem jest działalność hakerów, którzy mogliby zatrzymać działanie reaktorów a nawet spowodować katastrofę. Ponadto świat odchodzi od atomu jako źródła energii. Być może zanim budowa elektrowni zostanie zakończona Unia Europejska zaleci likwidację elektrowni jądrowych. Co wówczas?

Wyobraźmy sobie, że w wyniku jakiejkolwiek awarii czy ataku hakerskiego zostaje wyłączona elektrownia jądrowa. Wówczas bez prądu pozostają miliony odbiorców. Alternatywą są lokalne wirtualne elektrownie, których ewentualne wyłączenie awaryjne nie powoduje tak poważnych skutków bowiem dotyczy lokalnie małych grup odbiorców, których można wówczas zasilić z magazynu energii lub z sąsiedniej lokalnej elektrowni OZE.

Według nas alternatywą są niezwykle ciekawe rozwiązania proponowane przez wynalazców z branży OZE dla lokalnych elektrowni odnawialnej energii o wysokiej sprawności, niskich kosztach inwestycyjnych i znacząco poprawiających stan środowiska naturalnego w Polsce.

Zaglądajcie tu do nas często – znajdziecie informacje i rozwiązania, których próżno szukać na innych portalach.