Telefon: 506 990 571 - Mail info@ge24.pl

ELEKTROTIM S.A. wykonuje instalacje i sieci elektryczne oraz elektroenergetyczne, systemy automatyki dla budownictwa, przemysłu i energetyki.

Spółka oferuje szeroki zakres produktów, które wymagają zarówno kompetencji technicznych jak i organizacyjnych. Produkty, które dostarcza powstają w oparciu o własne prace badawczo-rozwojowe oraz w wyniku ciągłej wymiany poglądów między pracownikami a klientami.

ELEKTROTIM podejmuje się realizacji różnorodnych zadań. Wykonuje projekty, które w zależności od potrzeb bazują na rozwiązaniach gotowych lub wymagają wykonania elementów niestandardowych. Wśród nich są następujące grupy produktowe: instalacje i sieci elektryczne, linie wysokich napięć, stacje elektroenergetyczne, rozdzielnice elektryczne, instalacje słaboprądowe, projekty budowlane i wykonawcze, automatykę elektroenergetyczną, serwis sygnalizacji i oświetlenia, serwis elektryki i automatyki.

ELEKTROTIM S.A.
ul. Stargardzka 8,
54-156 Wrocław,
tel. 71 388 24 80,
sekretariat@elektrotim.pl